Mallas cerramentos e chapas portais

Dispoñemos dun amplo surtido para cerramentos e portais.

  • Malla electrosoldada pregalvanizada
  • Malla pregada galvanizada e lacada
  • Postes para suxeición de malla, abrazadeiras
  • Chapa portal basculante ancho 890 mm
  • Chapa portal basculante ancho 200 mm
  • Chapa Perfrisa
  • Chapa Pegaso

 

Gran variedade de medidas.